ท่ออัดแรง

  • ขนาด 30 x 100 ซม.
  • ขนาด 40 x 100 ซม.
  • ขนาด 60 x 100 ซม.
  • ขนาด 80 x 100 ซม.
  • ขนาด 100 x 100 ซม.

 

มีทั้งแบบเสริมเหล็ก และ ไม่เสริมเหล็ก

Visitors: 24,864