บ่อพัก

2 ทางตรง (วัดด้านนอก)

  • สวมท่อ 30 ซม. (ขนาด 55x60x70 ซม.)
  • สวมท่อ 40 ซม. (ขนาด 70x80x90 ซม.)
  • สวมท่อ 60 ซม. (ขนาด 80x100x110 ซม.)
  • สวมท่อ 80 ซม. (ขนาด 92x120x120 ซม.)
  • สวมท่อ 100 ซม. (ขนาด 120x150x170 ซม.)

3 ทางฉาก (วัดด้านนอก)

  • สวมท่อ 30 ซม. (ขนาด 60x60x70 ซม.)
  • สวมท่อ 40 ซม. (ขนาด 80x80x90 ซม.)
  • สวมท่อ 60 ซม. (ขนาด 100x100x110 ซม.)
  • สวมท่อ 80 ซม. (ขนาด 120x120x120 ซม.)
Visitors: 24,863