เสาเข็มรูปตัวไอ

ขนาดมาตราฐาน

  • เสาเข็มรูปตัวไอ 0.15 x 0.15 x ยาว 2.00-6.00 เมตร
  • เสาเข็มรูปตัวไอ 0.18 x 0.18 x ยาว 3.00-9.00 เมตร
  • เสาเข็มรูปตัวไอ 0.22 x 0.22 x ยาว 6.00-10.50 เมตร
  • เสาเข็มรูปตัวไอ 0.26 x 0.26 x ยาว 8.00-10.50 เมตร
  • เสาเข็มรูปตัวไอ 0.30 x 0.30 x ยาว 8.00-10.50 เมตร

 

 มีทั้งแบบมีต่อเชื่อม ไม่ต่อเชื่อม และสามารถสั่งผลิตเสริมโดเวลได้

Visitors: 24,864